Zakupy w ramach dotacji 5000+

Pod koniec września nasza jednostka otrzymała dotację w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” , czyli tzw. programu 5000+ dla OSP. Uzyskaliśmy dwukrotne dofinasowanie w kwocie po 5000zł. Pierwsza pula została przeznaczona na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej. Były to fantomy oraz torba medyczna, którą możemy również wykorzystać w ratowaniu zdrowia i życia podczas akcji. Drugą dotację przeznaczyliśmy na zakup sprzętu niezbędnego podczas zawodów sportowo-pożarniczych, a także uzupełniliśmy zestaw służący do szkoleń z pierwszej pomocy o trenażer AED.

Sprzęt kupiony w ramach pierwszej dotacji z przeznaczeniem do szkoleń z pierwszej pomocy: BLS i KPP:

 • Fantom szkoleniowy Brayden – osoba dorosła
 • Fantom szkoleniowy Baby Anne – niemowlę
 • torba medyczna PSP R1 w plecaku

Sprzęt kupiony w ramach drugiej dotacji z przeznaczeniem do zawodów sportowo-pożarniczych dorosłych oraz MDP:

 • hydronetka do zawodów MDP – 1 szt.
 • węże dla MDP (w-15) – 4 szt.
 • węże tłoczne w52 – 4 szt.
 • węże tłoczne w75 – 2 szt.
 • rozdzielacz sportowy – 1 szt.
 • prądownice sportowe – 2 szt.
 • smok ssawny sportowy – 1 szt.

W ramach tej dotacji zakupiono również trenażer AED, który uzupełni zestaw do szkoleń z pierwszej pomocy: BLS i KPP:

 • Defibrylator szkoleniowy XFT 120C+ Plus (5 par elektrod)