ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE OSP BYSŁAW

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w dniu 13 lutego 2016 roku o godz. 17.00 w Domu Strażaka zwołuje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze .
Obecność obowiązkowa w umundurowaniu wyjściowym.
Na zebraniu istnieje możliwość uregulowania składki członkowskiej.

Warto zajrzeć zanim podasz kandydata lub wyrazisz zgodę na kandydowanie:

https://www.facebook.com/ospbyslaw/posts/915363038511455