700-lecie

W związku z obchodami jubileuszu naszej wsi na zebraniu wiejskim został powołany Komitet Wykonawczy 700-lecia Bysławia.
W skład jego wchodzą :
1) Włodzimierz Dębicki – przewodniczący zespołu,
2) Janina Ostrowicka – sekretarz zespołu,
3) Feliks Bonk – skarbnik zespołu,
4) Alojzy Ornowski – członek,
5) Jagwiga Pik – członek,
6) Franciszek Szrajber – członek,
7) Wojciech Słupiński – członek,
8) Argymir Iwicki – członek – dziennikarz,
9) Hanna Śledź – członek.

Następnym etapem było zawiązanie się Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia, którego przewodniczącym został Janusz Kiedrowski, a jego zastępcą Alojzy Ornowski.
W skład jego łącznie z zespołem wykonawczym wchodzi 46 członków i są to :
1) Lucyna Andrysiak – przewodnicząca Sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego,
2) Barbara Hyla-Makowska – poseł na Sejm RP,
3) Dorota Maria Kempka – senator,
4) Waldemar Achramowicz – marszałek Sejmiku,
5) Jan Szopiński – v-ce marszałek Sejmiku,
6) Eugeniusz Kłopotek – poseł na Sejm RP,
7) Andrzej Wegner – starosta tucholski,
8) Wojciech Ziółkowski – przewodniczący Rady Powiatu Tuchola,
9) Renata Basta – radna Sejmiku woj. kujawsko-pomorskiego,
10) Michał Skałecki – wójt Gminy Lubiewo,
11) Janusz Kiedrowski – przewodniczący Rady Gminy Lubiewo,
12) Antoni Górecki – sołtys Bysławia,
13) Zygmunt Politowski – komendant wojewódzki PSP,
14) Jerzy Pietrzak – komendant powiatowy PSP w Tucholi,
15) Roman Kaźmierczak– komendant wojewódzki PSP (mazowieckie),
16) Dariusz Wojnowski – dyrektor Biura KG PSP,
17) Roman Pawłowski – prezes wojewódz. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki,
18) Bronisław Kłosowicz – honorowy prezes OSP Bysław,
19) Zygmunt Pownuk – honorowy prezes OSP Bysław,
20) ks. Aleksander Ostrowski – proboszcz Parafii Bysław,
21) Krystyna Milczewska – emerytowana nauczycielka,
22) Adam Ostrowicki – prezes OSP Bysław,
23) Janina Zielińska – przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet,
24) Alfons Kobierowski – emerytowany mistrz ślusarski,
25) Julian Topoliński – emerytowany rybak,
26) Melania Piasek – emerytowany rolnik,
27) Jerzy Glazik – emerytowany rolnik,
28) Janina Klejbor – emerytowany rolnik,
29) Irena Giersz – emerytowany rolnik,
30) Edward Muntowski – rolnik,
31) Eugeniusz Kołodziejski – prezes RSP Bysław,
32) Marian Glazik – emeryt, przewodniczący GRN Bysław,
33) Jerzy Ortmann – Towarzystwo Ubezp. i Reasek. Warta, Gazeta Tucholska,
34) Hanna Urban – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bysławiu,
35) Roman Chmara – dyrektor Gimnazjum w Bysławiu,
36)Pawłowski – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich,
37) Adam Wenda – nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica.

Dnia 24.11.2000 r w Domu Strażaka odbyło się uroczyste, pierwsze zebranie Komitetu Obchodów 700-lecia, na którym członkowie otrzymali AKTY POWOŁANIA.

akt%20pow[1]

Spotkanie przebiegało w rodzinnej atmosferze. Członkowie Komitetu deklarowali swoją pomoc w przygotowaniu obchodów naszego święta, min. zabrała głos :

Lucyna Andrysiak – przewodnicząca Sejmiku wojewódzkiego – była pełna zachwytu dla naszej miejscowości – „To ewenement, że tak mała miejscowość organizuje obchody swoich urodzin. Robią to miasta i miasteczka, ale niezbyt często zdarza się, aby uczyniła to wieś i to w dodatku nie będąca siedzibą gminy”- powiedziała.

Bardzo jesteśmy wdzięczni za tak miłe dla nas słowa, ale BYSŁAW jest mimo wszystko dużą miejscowością. Pod względem liczby mieszkańców zajmujemy czwarte miejsce
w powiecie i ze swej strony deklarujemy, że zrobimy wszystko, aby nasz jubileusz był niezapomnianym wydarzeniem i na długo pozostał w naszych sercach.

NASZE PLANY

Inauguracyjna impreza urodzinowa odbędzie się dnia 16 czerwca 2001 r. Aby jej przebieg uświetnić, a co za tym idzie zdobyć środki finansowe na koszty związane
z przygotowaniem święta, wydaliśmy kalendarz o Bysławiu w nakładzie 600 egzemplarzy. Każdy z nich został sprzedany jako cegiełka naszego przedsięwzięcia.
Oprócz tego na wiosnę planujemy zasadzenie na naszym terenie 70 szlachetnych drzew. Prawo do zasadzenia każdego z nich będzie można wykupić sobie w drodze licytacji. Nabywający takie prawo otrzyma dwa Certyfikaty, jeden z nich do rodzinnego archiwum, drugi zaś wraz ze zdjęciem będzie zakopany w butelce pod wylicytowanym drzewem.
Aby naszą miejscowość upiększyć i nadać jej trwały ślad naszego święta, nieopodal cmentarza, na skwerku przy trasie w kierunku Tucholi powstanie Lapidarium, tzn.
z 7 ogromnych kamieni, z czego każdy z nich ma przedstawiać 100 kolejnych lat, utworzymy bryłę. Obok niego powstanie droga i parking. Uroku całości dodadzą zasadzone drzewa i zasiana trawa.
W dniu 23 lutego odbędzie się wyjątkowy BAL 700-lecia zorganizowany przez Komitet Wykonawczy 700-lecia wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bysławiu. Bal przewidziany jest na 180 osób i strojem obowiązkowym jest przebranie karnawałowe.

 

Informację pobrane ze strony internetowej: http://byslaw.las.pl/