Przekaż 1% na OSP Bysław

DRUHNY I DRUHOWIE
ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%
TRWA OD 01.01.2021 R. DO 30.04.2021R.
PAMIĘTAJ O JEDNOSTCE OSP BYSŁAW
PRZY SKŁADANIU PIT-u

Szanowni Państwo!!!

W zeznaniu podatkowym należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego  (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego. Nie można pomylić się w numerze KRS, należy dokładnie przepisać go z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. W przypadku Związku OSP RP w poszczególnych formularzach pola wniosku należy wpisać:

a) Numer KRS: 0000116212

Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym wpisuje informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wypełniając „Informacje uzupełniające”:

b) Cel szczegółowy 1%: wpisać nazwę OSP BYSŁAW, 89-510 BYSŁAW, ul. STRAŻACKA 1

 

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – przekaże kwotę, w okresie od maja do lipca 2021 roku na rachunek bankowy Związku OSP RP, który przekaże kwotę do wykorzystania przez OSP BYSŁAW w sklepie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Bydgoszczy.