Przekaż 1,5% na OSP Bysław

DRUHNY I DRUHOWIE

ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1,5%
TRWA OD 01.01.2024 R. DO 30.04.2024R.
PAMIĘTAJ O JEDNOSTCE OSP BYSŁAW
PRZY SKŁADANIU PIT-u

Szanowni Państwo!!!

W zeznaniu podatkowym należy wypełnić „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego  (OPP)”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego. Nie można pomylić się w numerze KRS, należy dokładnie przepisać go z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. W przypadku Związku OSP RP w poszczególnych formularzach pola wniosku należy wpisać:

a) Numer KRS: 0000116212

Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym wpisuje informacje uzupełniające, które będą miały wpływ na podział środków gromadzonych przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wypełniając „Informacje uzupełniające”:

b) Cel szczegółowy 1,5%: wpisać nazwę OSP BYSŁAW, 89-510 BYSŁAW, ul. STRAŻACKA 1

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego – po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego – przekaże kwotę, w okresie od maja do lipca 2024 roku na rachunek bankowy Związku OSP RP, który przekaże kwotę do wykorzystania przez OSP BYSŁAW w sklepie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Bydgoszczy.