Zarząd

Członkowie Zarządu Jednostki:

Paweł Urban
Prezes
Michał Kutowski
I w-ce prezes/naczelnik
Marcin Smoleń
II w-ce prezes
Monika Guzinska
Skarbnik
Krystian Puczyński
z-ca naczelnika
Weronika Brzezińska
sekretarz, opiekun MDP
Monika Kutowska-Pultyn
Kronikarz
Marek Olszowy
gospodarz
Magdalena Okonek
członek zarządu

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Wojciech Słupiński
przewodniczący KR
Ryszard Muchowski
v-ce przewodniczący KR
Jan Wysocki
sekretarz KR