Sztandar jednostki

W dniu 4 maja 1997 roku nasza jednostka obchodziła przepiękny jubileusz – 120 lat swojego istnienia. Z tej okazji społeczność Bysławia i gminy ufundowała naszej jednostce sztandar, który jest symbolem zaangażowania się bysławskich strażaków w działalność społeczną na rzecz niesienia pomocy ludziom jej potrzebującym.

Sztandar Jednostki OSP Bysław

Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziesz z zakładce: 120 Rocznica