O JOT Bysław

Jednostka Operacyjno-Techniczna działająca przy OSP Bysław została powołana do życia na mocy uchwały nr 1/2012 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu z dnia 05.12.2012 roku.

JOT OSP w Bysławiu należy do KAT II. Jednostka ma następujące specjalizacje:

 • ratownictwo techniczne
 • ratownictwo chemiczno-ekologiczne
 • ratownictwo wysokościowe
 • ratownictwo medyczne
 • działania poszukiwawczo-ratownicze
 • częściowo ratownictwo-wodne

W jednostce operacyjno-technicznej działa 30 wyszkolonych strażaków-ratowników (w tym 18 ratowników KPP, 14 dowódców, 10 kierowców, 11 operatorów sprzętu itp.). Członkowie często podnoszą swoje kwalifikacje na różnego typu szkoleniach i kursach. Szkolenia odbywają się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

Co oznacza JOT Kategori II:

Jednostka zdolna do podjęcia w czasie dysponowania do 5 min. n/w działań:

 • działania ratownicze w czasie pożarów;
 • działania ratownicze w czasie katastrof, wypadków i awarii technicznych, szczególnie komunikacyjnych;
 • udzielanie zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej pomocy medycznej;
 • działania zabezpieczające w czasie innych działań ratowniczych;
 • JOT w sile plutonu z własnym obszarem chronionym obejmującym teren powiatu.

Wymagania kadrowo-sprzętowe:

 • min. 20 wyszkolonych ratowników (w tym min. naczelnik i z-ca naczelnika, dowódca plutonu, 2 dowódców sekcji, 4 kierowców-operatorów, 4 ratowników medycznych);
 • wszyscy min. wyszkolenie podstawowe ratownika OSP (część 1 i 2), szkolenie BHP i odpowiednie przygotowanie fizyczne;
 • min. 2 sztuki środków transportu (w tym: 1 ciężki  lub średni samochód gaśniczy, 1 lekki samochód ratowniczo-gaśniczy);
 • posiadać punkt alarmowo-dyspozycyjny, radiowy system alarmowania DSP, 2 radiostacje samochodowe;
 • naczelnicy, d-cy plutonów i sekcji powinni posiadać uzupełniające przeszkolenie dowódcze a ratownicy OSP obsługujący urządzenia techniczne (agregaty, motopompy, aparaty ochrony dróg oddechowych, urządzenia łączności i przetwarzania danych, itp.) przeszkolenie uprawniające do bezpiecznego posługiwania się tym sprzętem;

Przykładowe szkolenia:

Członkowie JOTu podczas ćwiczeń z pierwszej pomocy:

 

Podczas ćwiczeń ze sprzętem pneumatycznym:

Podczas szkolenia z pożarów wewnętrznych:

Podczas ćwiczeń z ratownictwa wodnego i medycznego na jeziorze i rzece:

Podczas szkolenia – współpraca z LPR