Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2023

W dniu 2 marca 2024 roku o godz. 18:00 w naszej jednostce odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok ubiegły.
W zebraniu swoją obecnością zaszczycili nasze progi wspaniali goście w sporej liczbie:
dh Jarosław Herbowski – Prezes ZW ZOSP RP woj. kuj-pom.
dh Arkadiusz Kroll – p.o. Komendanta KP PSP w Tucholi
dh Waldemar Kierzkowski – Prezes ZP ZOSP RP Powiatu Tucholskiego
Michał Mróz – Starosta Tucholski
Joanna Jastak – Wójt Gminy Lubiewo
dh Tadeusz Juraszewski – Prezes ZG ZOSP RP Gminy Lubiewo
dh Zofia Reszka – przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo
dh Tadeusz Mróz – z-ca przewodniczącej Rady Gminy Lubiewo
dh Andrzej Zemke – komendant ZG OSP Gminy Lubiewo
dh Jan Szopiński – członek honorowy OSP Bysław
Krzysztof Szulczyk – kierownik powiatowego centrum zarządzania kryzysowego Starosty Tucholskiego
– dh Czesława Gronek – sekretarz ZG ZOSP RP Gminy Lubiewo
dh Michał Skałecki– Radny Powiatu Tucholskiego
W zebraniu na zaproszenie odpowiedzieli również:
Krzysztof Dereszyński (wieloletni przyjaciel naszej jednostki),
Paweł Łepek (prezes OSP Wełpin),
Filip Olszewski (naczelnik OSP Wełpin),
Podczas zebrania przedstawione zostały tradycyjne sprawozdania z działalności: ogólnej, bojowej JOTu, opiekuna MDP oraz przedstawiciela orkiestry. Przedstawiono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej za rok 2023.
W trakcie zebrania miały miejsce następujące wydarzenia:
 • ślubowanie na sztandar jednostki złożyli nowi członkowie OSP oraz MDP.
 • Przedstawiono plany na ten rok.
 • Zarząd jednostki otrzymał jednogłośnie absolutorium.
 • W czasie zebrania miało miejsce miłe wydarzenie, a mianowicie Starosta Tucholski – Michał Mróz przekazał na ręce Naczelnika OSP Bysław nowy kompletny aparat OUO. (❗Dziękujemy ❗ )
 • Podczas licznych przemówień, dyskusji poruszono ważne tematy dotyczące przyszłości jednostki,a w wystąpieniach gości nie zabrakło miłych słów, podziękowań i życzeń na ten rok.

Zebranie zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez zarząd jednostki.

W całym 2023 roku odnotowano 88 zdarzeń, w których brali udział członkowie JOT Bysław.
Wykaz zdarzeń poniżej:

Pożary w liczbie 14, w tym:

 • Pożar budynku mieszkalnego – 3
 • Pożar budynku gospodarczego – 2
 • Pożar łąki, nieużytku, lasu – 3
 • pojazdów – 1
 • sadza w kominie – 4
 • inne – 1

Miejscowe zagrożenia w liczbie 72, w tym:

 • Wypadek komunikacyjny – 8
 • Powalone drzewa, zerwane dachy – 4
 • Pompowanie wody – 5
 • Usuwanie gniazd owadów – 30
 • Plama oleju na jezdni – 10
 • Zabezpieczenie lądowiska dla LPR – 3
 • Pomoc ZRM lub Izolowane zdarzenie medyczne – 1
 • Zabezpieczenie medyczne imprez masowych i sportowych – 8
 • Zagrożenia inne (poszukiwania, ewakuacja, gaz, otwieranie drzwi itp.) – 3

Ćwiczenia organizowane przez Komendę PSP – 2

Strażacy należący do JOT OSP Bysław w sumie przepracowali ponad 517 godzin podczas zdarzeń.