26.04.2014 – Ćwiczenia – Ewakuacja Kościoła Przemienienia Pańskiego w Bysławiu

Dnia 26 kwietnia 2014 r. o godz. 17.50 podczas Mszy Św. Proboszcz Parafii bysławskiej ks. Aleksander Ostrowski otrzymał informację, że na chórze kościoła powstał pożar i rozprzestrzenia się w kierunku wieży i dzwonnicy. Proboszcz powiadomił o tym fakcie wiernych biorących udział we Mszy Św. i polecił ewakuację bocznym wejściem, poinformował o tym fakcie PSK w Tucholi, które zadysponowało w pierwszym rzucie JOT OSP Bysław. Na miejsce zdarzenia przybyły dwa zastępy OSP Bysław. Po otrzymaniu informacji od proboszcza o wyprowadzeniu wiernych z Kościoła i wyłączeniu głównego wyłącznika prądu, Kierujący Akcją Ratowniczo-Gaśniczą polecił podanie dwóch prądów wody przez klatkę schodową na chór, oraz drugiemu zastępowi podanie prądu wody przez kościół z drabiny na chór. W związku z istniejącym zagrożeniem KARAT poprosił PSK w Tucholi o zadysponowanie większych sił i środków w celu zapewnienia ciągłości podawania trzech prądów wody w natarciu i zbudowania trzech prądów wody w obronie. PSK do akcji zadysponowało zastęp OSP Lubiewo, oraz zastęp OSP Minikowo do działań od strony drogi cmentarnej, a także OSP Bysławek w celu zbudowania Punktu Czerpania Wody na Jeziorze Bysławskim.

Prowadzone działania zakończyły się ok. godziny 18.30. Były to ćwiczenia przeprowadzone przez druhów z OSP Bysław.

Chcielibyśmy podziękować ks. Proboszczowi Aleksandrowi Ostrowskiemu za umożliwienie przeprowadzenia tych ćwiczeń, a także mieszkańcom za sprawną ewakuację i wyrozumiałość wobec strażaków.