Bezpieczne wakacje w Bysławiu

Strażacy z Gminy Lubiewo, a także z Powiatu Tucholskiego 14 lipca 2013 roku spotkali się w Jednostce OSP Bysław, aby świętować uroczystość związaną z otrzymaniem przez OSP Bysław tytułu „Straż Roku 2012 Powiatu Tucholskiego”.

Zbiórki pododdziałów dokonał Prezes jednostki dh Urban Paweł. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: Wójt Gminy Lubiewo dh Michał Skałecki, Prezes ZOSP RP powiatu tucholskiego dh Adam Ostrowicki i z-ca dcy JRG 1 w Bydgoszczy mł. bryg. Sławomir Reszkowski. Po uroczystym odsłonięciu tablicy pododdziały jednostek na czele z dh Wojciechem Słupińskim oraz Orkiestrą Dętą pod batutą Andrzeja Ponickiego ulicami Bysławia udali się na plażę. Gości oraz mieszkańców przywitał dh Urban Paweł. Program całej imprezy był następujący: realizacja projektu ”Bezpieczne Wakacje” współfinasowany przez Gminę Lubiewo, turniej strażacki ”Najlepsza – Najtwardsza Drużyna OSP Gminy Lubiewo 2013” oraz Powiatowy Piknik Strażacki.

Z zaproszonych gości głos zabrali: Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki oraz Starosta Powiatu Tucholskiego Dorota Gromowska. Konferansjerem imprezy był dh Stefan Ochendal z OSP Lubiewo, który relacjonował przebieg wydarzeń. Oficjalna część imprezy zakończyła się koncertem Orkiestry Dętej przy OSP Bysław, gdzie można było usłyszeć takie utwory jak: Białe Róże czy New York – New York.

W trakcie imprezy organizatorzy przygotowali m.in. prelekcje z zakresu bezpieczeństwa nad wodą, na drodze i przejściu dla pieszych oraz tlenku węgla. Ponadto dh Sławomir Połom Mistrz Polski Stihl Timbersports w konkurencji STOCK SAW (cięcie pilarką) zademonstrował swoje umiejętności w cięciu siekierą kłody leżącej i stojącej, a także odcięciu krążków drewna topolowego z wykorzystaniem pilarki mechanicznej. Swoje umiejętności pokazali także strażacy z Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Bydgoszczy podczas epizodu zderzenia się dwóch kajaków na wodzie współpracując z Bysławską Grupą Ratownictwa Medycznego przy OSP. Natomiast miejscowi strażacy z JOT OSP Bysław zademostrowali pokaz ewakuacji osób uwięzionych w samochodzie osobowym podczas wypadku drogowego. W wyniku prowadzonych działań Grupa Medyczna pokazała segregację osób poszkodowanych.

W trakcie imprezy można było skosztować strażackiej grochówki oraz grillowanej kiełbaski. Wśród atrakcji organizatorzy zorganizowali dla mieszkańców i gości przejażdżkę łodzią hybrydową po jeziorze, a także poprzez specjalne okulary tzw. auto-gogle, można było odnieś się do sytuacji jak zachowuje się człowiek będący pod wpływem alkoholu za kierownicą samochodu.

Turniej ”Najlepsza – Najtwardsza Drużyna OSP Gminy Lubiewo 2013”, którego celem była integracja strażaków z terenu Gminy Lubiewo, Powiatu Tucholskiego, a sportowa ich rywalizacja miała przyczynić się do poprawienia sprawności fizycznej wśród strażaków.

Turniej przewidywał sześć konkurencji w kategorii gminnej i dwie konkurencje w kategorii powiatowej. Nad przebiegiem turnieju czuwała komisja sędziowska w składzie: sędzia główny dh Krzysztof Glazik (OSP Bysław) oraz sędziowie techniczni dh Stanisław Ziegert (OSP Sucha) i dh Grzegorz Rybczyński (OSP Minikowo). Sekretariat turnieju prowadzony był przez członków OSP Wełpin: dh Annę Szulc i Jana Gwiazdowskiego. Strażacy sportowo rywalizowali w siekierach, pilarkach mechanicznych, toczeniu opon, sikawce strażackiej itp.. W konkurencjach wykorzystano również typowy sprzęt pożarniczy, który znajduje się w każdej strażnicy.

Naszą Jednostkę reprezentowali na czele z dh Ryszardem Rydzkowskim – kierownikiem drużyny następujący zawodnicy: dh Michał Urban, Jerzy Szwemin, Jacek Słupiński, Jarosław Glazik, Michał Kutowski i Mateusz Kornowski.

 

Klasyfikacja na podium w kategorii gminnej przedstawia się następująco:

I miejsce OSP Bysław
II miejsce OSP Trutnowo
III miejsce OSP Bysławek

W kategorii powiatowej:

I miejsce Gmina Lubiewo
II miejsce KP PSP Tuchola
III miejsce Gmina Tuchola

 

Dla dzieci i młodzieży były zorganizowane różnego rodzaju gry i zabawy, a także wiele ciekawych atrakcji m.in. dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, zabawa z pieskami haskimi. Nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży związane były przede wszystkim z ich bezpieczeństwem – czapeczki, kamizelki, opaski odblaskowe itp. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Bysław pod dowództwem dh Artura Gabeńskiego i Moniki Kutowskiej zademonstrowała pokaz udzielania pierwszej pomocy w przypadku udaru słonecznego i wypadku drogowego.

Impreza cieszyła się dużą frekwencją zarówno wśród strażaków, mieszkańców i gości.

Na zakończenie przygotowano zabawę taneczną, która trwała do godz. 24 tej. Oprawę muzyczną przez cały dzień aż do późnych godzin nocnych zapewnił DJ MASTER – Bogumił Rydelski.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu serdecznie dziękuje druhnom i druhom z OSP Bysław, wszystkim uczestnikom, a także sponsorom, dzięki którym doszło do realizacji w/w przedsięwzięć: pracownikom Urzędu Gminy w Lubiewie, druhnom i druhomOSP z terenu Gminy Lubiewo, ZPUH Janusz Kiedrowski, STIHL Polska, Nadleśnictwo Zamrzenica, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, Bank Spółdzielczy w Koronowie o/w Lubiewie, GS SCh Lubiewo z/s w Klonowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, Zarząd Wojewódzki ZOSP RP, Zarząd Powiatowy ZOSP RP, Komenda Powiatowa Policji w Tucholi, Park Zabawy KAPADA Paweł Urban, SZAFRAN Franciszek Szrajber, Zakład Usług Przeciwpożarowych MARSZAŁEK Krzysztof Glazik, Zakłady Mięsne GZELLA, EKO – TANK, Zakład Samochodowy Edward Chmara, ROL-TRZON Włodzimierz Rzyszkowski Cekcyn, Zakład Stolarski Marek Malinowski i Leszek Malinowski Sp.J. – Tartak Błądzim, KGW Bysław, MMS Mięsikowski, DJ MASTER Bogumił Rydelski. Podziękowania składamy również Tygodnikowi Tucholskiemu, który był z nami przez cały czas trwania imprezy.

 

Prezes OSP Bysław
Urban Paweł

 

Zdjęcia: Paulina Kufel, dh Dorota Muntowska
Tekst: dh Krzysztof Glazik

Dodaj komentarz