Ćwiczenia lodowe

W piątek wieczorem (godz. 19:00) strażacy z Bysławskiego JOTu przeprowadzili wewnętrzne ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego. W tym celu udali się na bysławską plażę w siłę 3 zastępów.
Tematyka szkolenia była następująca: BHP podczas działań na lodzie, obsługa sprzętu ratowniczego, przygotowanie ratownika do działań, różne techniki dotarcia do poszkodowanego, rozmaite techniki ratowania (wydostania poszkodowanego z wody), samoratowanie oraz postępowanie z poszkodowanym w stanie zagrożenia życia (hipotermia).
Wielkie dzięki za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń składamy na ręce druha Krzysztofa, a także dla naszego poszkodowanego „Morsa”, druha Wojtka .