Nowy sprzęt na podziale…

Po ostatnich zdarzeniach nawałnicowych nasza jednostka wzbogaciła się o nowy sprzęt. Zarząd Główny OSP RP przekazał naszej jednostce pilarkę spalinową marki STIHL ms 461 wraz z łańcuchami. Druhowie z OSP w Trutnowie przekazali nam siekierę ciężką.

W dniu 03 września na spotkaniu Lubiewskiego oddziału Zarządu Gminnego OSP RP z rąk druha Tadeusza Juraszewskiego (prezesa ZG OSP RP) otrzymaliśmy bon paliwowy ufundowany przez firmę BP na kwotę 300 zł. Wyżej wymieniony sprzęt z pewnością przyda się w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

Za przekazany sprzęt i talon SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!