Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”- eliminacje gminne.

[RPG id=4825]