Podpisanie umowy na grant w programie Mały Strażak..

W dniu 30 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów na granty z programu pn. „Mały Strażak”. Otrzymało je 20 jednostek z województwa kujawsko-pomorskiego wytypowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W ramach dotacji w kwocie 10 000zł. każda jednostka mogła zakupić sprzęt ratowniczy.  Całkowita kwota projektu wynosiła 200000 zł. Nasza jednostka dzięki temu wzbogaciła się o kamerę termowizyjną, która będzie wykorzystywana we wszelakich pożarach, a przede wszystkim pożarach wewnętrznych, a także lancę gaśniczą wraz z osprzętem.

W uroczystości oprócz szefa WFOŚiGW w Toruniu Prezesa Ireneusza Stachowiaka udział wzięli m. in.: Minister Marzenna Drab, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu nadbryg. Janusz Halak.

Naszą jednostkę reprezentowali: Paweł Urban (prezes Jednostki), Jacek Słupiński (naczelnik) oraz Monika Guzinska (skarbnik).