Podsumowanie roku 2020 w JOT Bysław

W całym 2020 roku odnotowano 52 zdarzenia. Wykaz zdarzeń przedstawia poniższa tabela.

Pożary
Pożar budynku mieszkalnego 1
Pożar budynku gospodarczego 1
Pożar łąki, nieużytku, lasu 2
Pożar pojazdów 1
Sadza w kominie 2
Pożary odpadów (wysypisko, śmietniki) 0
Inne 0
łącznie 7
   
Zagrożenia miejscowe
Wypadek komunikacyjny 13
Powalone drzewa, zerwane dachy 6
Pompowanie wody 3
Usuwanie gniazd owadów 2
Plama oleju na jezdni 3
Ratownictwo wodne 2
Zabezpieczenie lądowiska dla LPR 2
 Zabezpieczenie dla innych podmiotów (np. policja, wojsko)
Zabezpieczenie imprez masowych i sportowych w tym imprez sportowych na terenie gminy Lubiewo 5
Zagrożenia inne (poszukiwania, pomoc ZRM, ewakuacja, gaz, otwieranie drzwi itp.) 4
łącznie 40
   
inne działania
Ćwiczenia obiektowe/wyjazdowe (organizowane przez PSP)
Wyjazdy gospodarcze 2
Alarmy fałszywe 3
łącznie 5