Podziękowanie dla jednostki

Podziękowania za aktywny udział w 27 Finale WOŚP.