Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2021

W Dniu 26.02.2022 roku w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18:00 przywitaniem gości, wprowadzeniem sztandaru jednostki i odśpiewaniem hymnu „Rycerze Floriana”. Zgodnie z zaplanowanym i zatwierdzonym porządkiem obrad odczytano sprawozdania z działalności za rok 2021 (sprawozdanie Prezesa, sprawozdanie z działalności JOT oraz orkiestry), sprawozdanie finansowe za rok 2021, sprawozdanie komisji rewizyjnej. Następnie przedstawiono plany organizacyjne i finansowe na rok 2022. Zarząd OSP Bysław otrzymał absolutorium za rok 2021 oraz przyjęto plan działalności oraz finansowy na rok 2022
Na zebraniu swoją obecnością zaszczyły nas następujące osoby:
▶ dh Waldemar Kierzkowski (członek Zarządu Powiatu Tucholskiego oraz Prezes Powiatowy ZOSP RP)
▶ dh Arkadiusz Kroll (z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Tucholi)
▶ dh Zofia Reszka (Przewodnicząca Rady Gminy Lubiewo)
▶ dh Tadeusz Juraszewski (Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP)
▶ dh Andrzej Zemke (Komendant Gminny ZOSP RP)
▶ dh Czesława Gromek (Sekretarz ZG ZOSP RP)
▶ dh Katarzyna Mrozik (opiekun OSP z ramienia UG Lubiewo)
▶ dh Wojciech Słupiński (Sołtys Sołectwa Bysław oraz przewodniczący wojewódzkiej KR ZOSP RP)
Po zebraniu Zarząd przygotował poczęstunek dla wszystkich zgromadzonych, podczas którego druhowie omawiali tematy omawiane na oficjalnej części.