ALARM – 19.08.2017 – Dalsze usuwanie skutków nawałnicy w gm. Gostycyn…

W sobotnich godzinach porannych (8.30) udaliśmy się alarmowo do komendy PSP Tuchola, gdzie dostaliśmy dyspozycję wraz z zastępem OSP Śliwice, aby udać się na tereny gm. gostycyn. Naszym zadaniem była pomoc w dalszym usuwaniu skutków zeszłotygodniowej nawałnicy. Otrzymaliśmy listę zgłoszeń na terenie miejscowości M. Klonia i W. Klonia. Po dotarciu na miejsce dołączył do nas zastęp z OSP M. Klonia. i zastęp z podnośnikiem hydraulicznym z JRG Lódź. W tych miejscowościach zajmowaliśmy się łataniem dachów na budynkach gospodarczych, poprawianiem zabezpieczeń na dachach budynków mieszkalnych (po ostatniej burzy w nocy uległy one ponownemu uszkodzeniu), usuwaniem wiatrołomów i zwisających gałęzi nad drogami, domami mieszkalnymi i liniami energetycznymi. Działania zakończyliśmy ok. godziny 21.