Drużyna MDP na warcie przed Grobem Pańskim…

W Wielki Piątek członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej pełnili wartę honorową przed Grobem Pańskim podczas czuwania modlitewnego, gorzkich zali.