Mamy 4 nowych strażaków-ratowników

W dniu dzisiejszym 30.06.2020 roku w komendzie PSP Tuchola odbył się egzamin końcowy kursu podstawowego strażaków ratowników OSP. W egzaminie uczestniczyli kandydaci na strażaków-ratowników z całego powiatu tucholskiego.W śród nich było czterech członków naszej jednostki. Druhny i druhowie kurs rozpoczęli już w lutym, ale ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, egzamin mógł odbyć się dopiero teraz.

Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna w składzie:

 • mł. bryg. Józef Dunajski,
 • mł. bryg. Mirosław Januszewski,
 • kpt. Maciej Sobiechowski,
 • asp. sztab. Wiesław Anhalt.

Egzamin przeprowadzono na zasadach określonych w Programie Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników OSP z 2015 r., który składał się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to test jednokrotnego wyboru składający się z trzydziestu pytań z zakresu przewidzianego w programie szkolenia. W części praktycznej słuchacze musieli wykazać się wiedzą w zakresie:

 • obsługi i znajomości sprzętu mechanicznego,
 • obsługi i znajomości sprzętu ochrony układu oddechowego,
 • obsługi sprzętu gaśniczego,
 • znajomości technik wykorzystywanych podczas gaszenia pożarów wewnętrznych,
 • obsługi i znajomości sprzętu hydraulicznego,
 • znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy.

Gratulujemy wszystkim pozytywnie zdanego egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Nowymi ratownikami w naszej jednostce są:

 • dh Halina Dziewiątkowska
 • dh Jacek Lewandowski
 • dh Kajetan Glazik
 • dh Paweł Grzesiak