Nasz druh z tytułem Strażaka Roku 2018 w powiecie tucholskim…

W sobotę odbyło się spotkanie Zarządu Powiatowego OSP RP. Członków zarządu gościła Gmina Gostycyn. Jednym z punktów tego spotkania był wybór Straży Roku i Strażaka Roku powiatu tucholskiego za rok 2018.

Na początku komisja ds. odznaczeń oznajmiła, że wpłynęło 5 kandydatur na strażaka roku oraz 4 na straż roku.  Zanim kandydatury wpłynęły do komisji były zaopiniowane przez zarządy gminne. Następnie przedstawiono sylwetki kandydatów oraz charakterystyki jednostek. Ostatecznie o wyborze zwycieżców w tych kategoriach zadecydowało tajne głosowanie członków zarządu.

Wyniki głosowania były następujące:

  • W kategorii „Straż roku 2018” tytuł przypadł jednostce OSP Małe Gacno, która w roku 2018 wykazała się olbrzymią aktywnością z zakresu krzewienia kultury, sportu i promocji pożarnictwa (m. in. teledysk o pracy strażaków,  igrzyska strażackie czy zabawy taneczne)
  • W kategorii „Strażak roku 2018” tytuł otrzymał druh Krystian Puczyński z OSP Bysław/OSP Bysławek

Jesteśmy mile zaskoczeni i dumni, że w tym roku zaszczyt tytułu „Strażaka roku 2018 Powiatu Tucholskiego” przypadł druhowi Krystianowi Puczyńskiemu reprezentującego naszą OSP.

Druh Krystian w roku 2018 uczestniczył w 62 wyjazdach bojowych i ćwiczeniach. Dało to w sumie ponad 127 godzin pracy. Jest on wyróżniającym się strażakiem, który łączy w sobie wiele cennych umiejętności, które wykorzystuje podczas pracy na rzecz naszego społeczeństwa. W niełatwych zdarzeniach, w których musiał wykorzystać nabyte umiejętności m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową wykazał opanowanie i zimną krew. Ponadto druh Krystian jest opiekunem młodzieży z MDP Bysław, której przekazuje nie tylko wiedzę z zakresu ratownictwa i pożarnictwa, ale także uczy ich postaw pro-społecznych, współdziałania w zespole i szacunku do siebie. Uczstniczy w wielu imprezach lokalnych oraz o charakterze ratowniczym (np. „Turniej Młody ratownik” czy wojewódzkie manewry ratownicze w Zalesiu). W minionym roku pozyskał dla jednostki środki finansowe, za które zostały zakupione podpory stabilizujące. Jest on również administratorem naszej strony internetowej.

Serdecznie gratulujemy wyboru!!!

źródło zdjęć:„Tygodnik Tucholski”, mat. własne