Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W piątek 4 czerwca 2021 roku w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2020, a także wybory do władz straży na nową kadencję 2021-2026.

Zebranie rozpoczęło się punktualnie o godz. 18:00, kiedy to prezes dh Paweł Urban poprosił o powstanie i wydał rozkaz wprowadzenia sztandaru jednostki. Następnie strażacy odśpiewali hymn „Rycerze Floriana”, a także naczelnik dh Jacek Słupiński odczytał rozkaz dzienny. Następnie druh prezes przywitał wszystkich zgromadzonych na sali, a w szczególności przybyłych gości:

– Posła na Sejm – Jana Szpińskiego
– Wójta Gminy Lubiewo – Joannę Jastak
– Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP – dh Tadeusza Juraszewskiego
– Komendanta Gminnego OSP – dh Andrzeja Zemke
– Członka Prezydium Zarządu Gminnego ZOSP RP – dh Czesławę Gromek
– Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy Lubiewo – dh Tadeusza Mroza
– prezesa OSP Płazowo – dh Lecha Grzędzickiego

W kolejnym punkcie zebrania ślubowanie na sztandar złożyło 5 nowych członków:

 • Szymon Słupiński
 • Andrzej Skwiercz
 • Joanna Giersz
 • Kajetan Glazik
 • Paweł Grzesiak

a także wręczono odznaczenia związkowe, a z naszej jednostki otrzymali je:

 • Magdalena Okonek
 • Wioleta Słupińska
 • Renata Urban
 • Marian Roda

Przyjęto także uchwałę o nadaniu tytułu druha Honorowego Ryszardowi Rydzkowskiemu, który z racji osiągniętego wieku przechodzi na „strażacką emeryturę”. W ramach podziękowań dh Ryszard otrzymał pamiątkowy topór.

Następnie po wyborze przewodniczącego zebrania – dh Adama Ostrowickiego, protokolanta oraz członków rozmaitych komisji, swoje sprawozdania z działalności przedstawili kolejno: prezes Paweł Urban, naczelnik Jacek Słupiński, opiekun MDP Krystian Puczyński oraz przedstawiciel orkiestry dętej Urban Karolina. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 przedstawiła skarbnik – Monika Guzinska. Na koniec swoje sprawozdanie przedstawiła komisja rewizyjna, a sprawozdawcą był Michał Kutowski. W tej części udzielono także, na wniosek komisji rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Jednostki.

W drugiej części zebrania odbyły się wybory do zarządu, komisji rewizyjnej na nową kadencję. Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

Zarząd Jednostki:

 • Paweł Urban – prezes
 • Michał Kutowski – I w-ce prezes/naczelnik
 • Marcin Smoleń – II w-ce prezes
 • Monika Guzinska – skarbnik
 • Krystian Puczyński – z-ca naczelnika
 • Weronika Słupińska – sekretarz
 • Marek Olszowy – gospodarz
 • Monika Kutowska-Pultyn – kronikarz
 • Magdalena Okonek – członek

Komisja Rewizyjna:

 • Wojciech Słupiński – przewodniczący
 • Ryszard Muchowski – w-ce przewodniczący
 • Jan Wysocki – sekretarz

Gdy dokonano wyboru zarządu i komisji rewizyjnej, to wyłoniono także delegatów na zjazd Oddziału Gminnego OSP RP, a także przedstawicieli do zarządu  organu:

Delegaci:

 • Jacek Słupiński
 • Wojciech Słupiński
 • Krystian Puczyński
 • Eligiusz Krzyżelewski
 • Andrzej Skwiercz
 • Jacek Lewandowski
 • Adam Ostrowicki
 • Paweł Urban

Przedstawiciele do Zarządu OG OSP RP:

 • Paweł Urban
 • Krystian Puczyński
 • Michał Kutowski
 • Wojciech Słupiński

Po wyborach przedyskutowano wnioski, omówiono sprawy jednostki, a po komendzie wyprowadzenia sztandaru zebranie zakończono i zaproszono wszystkich zebranych na skromny poczęstunek, przy którym prowadzono dyskusje na tematy nie tylko strażackie.