25.05.2018 – Zabezpieczenie medyczne Igrzysk…

Starostwo Powiatowe w Tucholi poprosiło nas o zabezpieczenie organizowanych przez nich Powiatowych Igrzysk Sportowo-Rekreacyjnych. Impreza odbywała się na 4 obiektach dlatego udaliśmy się zabezpieczenie 6-osobowym zastępem. Charakter imprezy oraz słoneczna bardzo upalna pogoda sprzyjała omdleniom, zasłabnięciom i drobnym urazom (zranienia, krwotoki z nosa, stłuczenia). Na szczęście obyło się bez poważniejszych urazów, które wymagały interwencji pogotowia ratunkowego.

zdarzenie nr 19/2018