ALARM! – 11.09.2018 – Inspekcja gotowości bojowej…

O godzinie 16:25 rozległ się dźwięk syreny. Okazało się, że tym razem to niezapowiedziany sprawdzian gotowości bojowej, który przeprowadziło dowództwo JRG z KP PSP Tuchola. Taka inspekcja musi się odbyć w każdej jednostce, należącej do struktur KSRG, co najmniej raz w roku.

Kontrola obejmowała m.in. gotowość bojową (m.in. umundurowanie, uzbrojenie osobiste ratowników, przeszkolenia, badania lekarskie oraz czas od alarmowania do wyjazdu), znajomość ratowników z obsługi sprzętu znajdującego się na naszych wozach bojowych, wyposażenie jednostki, test pisemny z teorii (osobny dla dowódców ,kierowców i ratowników), a także część praktyczną inspekcji, czy tzw. założenie bojowe. Tym razem był to pozorowany pożar budynku gospodarczego. Ostatecznie całościowa liczba zdobytych punktów (81/100) pozwoliła nam otrzymać ocenę dobrą.

zdarzenie nr: 56/2018