Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2022

W dniu 25 lutego 2023 roku o godz. 18.00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Bysław za rok 2022.
Zebranie to czas podsumowań naszej działalności w roku ubiegłym, czas podziękowań i wyróżnień, a także przedstawienie planów na bieżący rok. Ślubowanie na sztandar złożyli członkowie MDP.
Podczas zebrania mieliśmy zaszczyt gościć:
– p. Michała Mroza (Starostę Tucholskiego)
– p. Joannę Jastak (Wójta Gminy Lubiewo)
– dh Dariusza Goźlińskiego (Komendanta KP PSP Tuchola)
– dh Michała Skałeckiego (Radnego Powiatu Tucholskiego)
– p. Krzysztofa Dereszyńskiego (Przyjaciela-dobroczyńcę naszej jednostki)
– dj Kazimierza Lipińskiego (sekretarza ZP ZOSP w Tucholi)
– dh Tadeusza Juraszewskiego (Prezesa ZG ZOSP RP w Lubiewie)
– dh Czesławę Gromek (sekretarza ZG ZOSP RP w Lubiewie)
– dh Katarzynę Mrozik (opiekuna OSP z UG Lubiewo)
W ubiegłym roku mieliśmy 123 wyjazdy w służbie społeczności lokalnej, w tym:
– 18 pożarów
– 104 miejscowe zagrożenia
– 1 ćwiczenia z PSP.
W roku sprawozdawczym udało się nam pozyskać dotacje z:
– dotacja z WFOŚiGW w Toruniu
– dotacja z Fundacji ORLEN
– dotacja z UG Lubiewo
– Dotacja dla MDP z MSWiA
– dotacja z KSRG.
W roku sprawozdawczym ważniejszymi wydarzeniami były inicjatywy i wydarzenia: Festyn „Bezpieczne Wakacje”, zbiórka elektrośmieci, Spływ kajakowy dla rodzin, udział w zawodach strzeleckich i w zawodach sportowo-pożarniczych.